Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

kaszamannaa
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
kaszamannaa
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty

November 12 2017

Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
kaszamannaa
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
kaszamannaa
Chcę Cię na zawsze, kurwa, chcę Cię naprawdę. Powiedz mi, że mnie kochasz, powiedz to na poważnie.
Reposted fromorchis orchis viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
0962 637b 500
kaszamannaa
Tylko mnie nie zawiedź. Zawiodłam się już tyle razy, że w moje serce nie ma już gdzie wbić noża.
— Aleksandra Steć
kaszamannaa
kaszamannaa
Najważniejsze jest, żeby znać swoją wartość w świecie ludzi, których ulubionym zajęciem jest poniżanie. Popsucie komuś humoru jest dla niektórych najłatwiejszą drogą poprawy własnego. A takimi ludźmi nie warto się przejmować.
— Cztery Wieki Później
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakotfica kotfica

October 14 2017

kaszamannaa
4273 c05c 500

September 30 2017

kaszamannaa
2337 a5db
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
kaszamannaa
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
Reposted frompensieve pensieve viagdziejestola gdziejestola
kaszamannaa
Pamiętaj, że najpiękniejsze chwile w życiu często przychodzą niezapowiedziane.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
0613 b308 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaidontbite idontbite
kaszamannaa
 culturenlifestyle

Spellbinding Photographs of the Faroe Island by Merlin Kafka

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaidontbite idontbite
4715 4c40 500

everything-thing:

Barcelona, Spain by wonguy974

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaidontbite idontbite

July 23 2017

kaszamannaa
Najważniejsze w życiu jest być zdrowym. Wszystko inne jest kwestią chęci i siły, czasami szczęścia.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
kaszamannaa
Stało się to się stało, trzeba żyć dalej.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
kaszamannaa
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viala-lu la-lu
kaszamannaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl