Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2018

kaszamannaa
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller

January 11 2018

kaszamannaa
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viairiis iriis
kaszamannaa
Są takie zdania, po których kropka brzmi doprawdy niezwykle wyraźnie.
— Szymon Hołownia
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaoutoflove outoflove

January 07 2018

Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
kaszamannaa
1468 f573

Soup of fools
Reposted fromEmisja Emisja viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
kaszamannaa
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
kaszamannaa
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
kaszamannaa
kaszamannaa

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
kaszamannaa
Mogłeś mieć to szczęście, mógłbyś mnie dla siebie mieć. Tak bardzo chciałam Ciebie więcej.
— Tak bardzo chciałam żebyś kochał.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
kaszamannaa
kaszamannaa
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
kaszamannaa
4432 643b
Reposted fromkyte kyte viadziubek dziubek
kaszamannaa
kaszamannaa
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green ,,Żółwie aż do końca"
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
kaszamannaa
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadziubek dziubek
kaszamannaa
kaszamannaa
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viamentality mentality
kaszamannaa
6856 54f0
Reposted fromwerhamster werhamster viaPolinda Polinda

November 16 2017

kaszamannaa
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl