Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2020

kaszamannaa
W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć (...). Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu - jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko.
Reposted fromlovvie lovvie viaNoCinderella NoCinderella
kaszamannaa
Sponsored post
feedback2020-admin
kaszamannaa
6918 395d
Reposted frombanitka banitka viaabsolem absolem
kaszamannaa
"Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy się go potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym".
Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted frommerkaba merkaba viacytatyzksiazek cytatyzksiazek

May 31 2020

kaszamannaa
5755 89bb
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamoviequotes moviequotes
kaszamannaa
1302 f4b9
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamoviequotes moviequotes
kaszamannaa
0867 e2f7
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamoviequotes moviequotes
kaszamannaa
Masz prawo czuć to, co czujesz. Masz prawo myśleć inaczej niż wszyscy. I nie musisz się z niczego tłumaczyć. Przed nikim. Z wyjątkiem samej siebie.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

April 27 2020

kaszamannaa

Edge of the world

Reposted frompulchritudo-II pulchritudo-II viamaybeyou maybeyou
kaszamannaa
Niech pan idzie i czeka. Może ona tęskni, aby ktoś na nią czekał. A kto prócz pana mógłby jeszcze na nią czekać?
— Wiesław Myśliwski - "Ucho igielne"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamaybeyou maybeyou
kaszamannaa
Może ona tęskni, aby ktoś na nią czekał.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frommaybeyou maybeyou

April 26 2020

kaszamannaa
kaszamannaa
3996 75df 500
Reposted frommaybeyou maybeyou
kaszamannaa
9377 5c24 500
Reposted frommaybeyou maybeyou
kaszamannaa
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamaybeyou maybeyou
kaszamannaa

"Często mówi się o tym, jak wiele dobrego miłość wnosi w życie kogoś, kto ma szczęście napotkać na swojej drodze tę drugą wyjątkową osobę. Nie zapominajmy jednak o ludziach, którzy – kochani czy niekochani – wnoszą w nasze życie piękno, czasami każdego dnia. Przysyłają nam zdjęcia, chcą porozmawiać o pomysłach, które im przyszły do głowy, dzielą się piosenką lub wierszem, który złamał im serce. Czasami wydaje mi się, że niosący piękno zdarzają się rzadziej i są na swój sposób cudowniejsi niż ludzie, których kochamy. Dlaczego? Otóż miłość ma zwykle własne potrzeby i życzenia, których spełnienia się domaga. Niosący piękno natomiast działają na ogół z pobudek nieegoistycznych – chcą ci pokazać swoje odkrycia, poinformować cię o cudownościach, jakie napotkali na swojej drodze; o tym wszystkim, co poszerzyło, dopełniło i rozświetliło ich świat. Tego samego chcą dla ciebie.
Najrzadziej zdarza się tak, aby niosący piękno był zarazem tym, którego kochamy".

Jonathan Carroll "Kolacja dla wrony"

Reposted fromnowaktualny nowaktualny viacytaty cytaty

November 11 2019

kaszamannaa
0341 ae0c
Reposted fromthinredline thinredline
kaszamannaa
8811 9216
Reposted fromhole-love hole-love viathinredline thinredline
kaszamannaa
2598 1146
Reposted fromthinredline thinredline
kaszamannaa
7312 e10c
Reposted fromthinredline thinredline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...